www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Interes Public

Solicitari informatii
Buletin informativ
Bilanturi si rapoarte
Declaratii de avere si interese
Integritate
Plati programe CNI
Buget CNI
Rapoarte Anuale

Solicitari informatii de interes public (Legea 544/2001):

Solicitarile de informatii de interes public se pot transmite pe adresa de email office@cni.ro.

Persoana responsabila: Adina Mitran - 021-9022 / 0751.084.411 - Compartimentul Strategie si Comunicare

Program de functionare: Luni – Vineri: 8:30 – 17:00

Legislatie

Documente utile:

Modalitati de contestare ale deciziilor:

In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Modele de reclamatii administrative se gasesc la anexele 2 a) si 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, in cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale prevazute de lege, poate depune plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificarile si completarile uterioare, si art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Ghidul autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constitie o sursa reala de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelorprogramul de functionareprogramul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Declaratii de avere si interese

Aici puteti gasi declaratiile de avere si de interese ale persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de conducere in cadrul Companiei Nationale de Investitii S.A.

Personal Conducere si Executie

Declaratii de avere la incetare

Declaratie asumare agenda de integritate organizationala

Plan integritate

Politica anti-mita

Formular avertizare in interes public

Cod de conduita etice al CNI S.A.

RAPORTAREA ÎNCALCARILOR CONDUITEI POLITICI ANTI-MITA

Angajatii “C.N.I.” – SA, precum si asociatii în afaceri, care stiu sau au certitudinea sa considere ca au avut loc încalcari ale prezentei politici, trebuie sa raporteze folosind urmatoarele canale:

E-mail: integritate@cni.ro

Telefon: 021-9022

Hotarare 583/10.08.2016

Legea 361/16.12.2022 privind protectia avertizorilor de interes public

Adresa: “C.N.I.” – SA, Responsabil de Conformitate Anti-Mita, str. Povernei nr.1-3, sector 1, Bucure?ti, România.

Orice raportare va fi tratata cu maxima confidentialitate si nu vor exista actiuni asupra reclamantului, ca urmare a raportarii, acesta fiind protejat.

De asemenea, orice raportare trebuie facuta cu buna credinta, despre fapte si actiuni reale, în baza judecatii obiective a celui care raporteaza.

 

Rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduita de catre personalul CNI S.A. (conform ordin MDLPA nr 1466/2022)

In aceasta sectiune puteti regasi actele normative de aprobare sau rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

Anul 2015: HG 87/2015

Anul 2016: HG 268/2016; HG 795/2016HG 1008/2016

Anul 2017: HG 198/2017HG 921/2017

Anul 2018: HG 108/2018HG 998/2018

Anul 2019: HG 308/2019HG 965/2019

Anul 2020: HG 306/2020

Anul 2021: HG 493/2021HG 1307/2021

Anul 2022: HG 386/2022HG 1280/2022HG 1549/2022

Anul 2023HG 255/2023

 

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2010

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2011

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2012

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2013

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2014

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2015

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2016

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2017

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2018

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2019

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2020

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2021

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2022

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Rapoarte conform Legii 544/2001 pentru anul 2023

Fisierul atasat cuprinde atat raportul anual cat si cel de evaluare asa cum sunt acestea prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro