www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Interes Public

Solicitari informatii
Buletin informativ
Bilanturi si rapoarte
Declaratii de avere si interese
Integritate
Plati programe CNI

Solicitari informatii de interes public (Legea 544/2001):

Persoana responsabila: Adina Mitran - 021 316 73 84 - Compartimentul Strategii si Comunicare

Program de functionare: Luni – Vineri: 8:30 – 16:30

Legislatie

Documente utile:

Modalitati de contestare ale deciziilor:

In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Modele de reclamatii administrative se gasesc la anexele 2 a) si 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, in cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale prevazute de lege, poate depune plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificarile si completarile uterioare, si art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Ghidul autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constitie o sursa reala de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor,programul de functionare,programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Declaratii de avere si interese

Aici puteti gasi declaratiile de avere si de interese ale persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de conducere in cadrul Companiei Nationale de Investitii S.A.

Personal Conducere si Executie

 

Politica Anti-Mita la nivelul Companiei Nationale de Investitii

RAPORTAREA ÎNCALCARILOR CONDUITEI POLITICI ANTI-MITA

Angajatii “C.N.I.” – SA, precum si asociatii în afaceri, care stiu sau au certitudinea sa considere ca au avut loc încalcari ale prezentei politici, trebuie sa raporteze folosind urmatoarele canale:

E-mail: integritate@cni.ro

Telefon: 021.316.7382/ 0374.200.934

Adresa: “C.N.I.” – SA, Responsabil de Conformitate Anti-Mita, Piata Natiunile Unite, Nr.9, Bl.107, Sector 5, Bucuresti, România.

Orice raportare va fi tratata cu maxima confidentialitate si nu vor exista actiuni asupra reclamantului, ca urmare a raportarii, acesta fiind protejat.

De asemenea, orice raportare trebuie facuta cu buna credinta, despre fapte si actiuni reale, în baza judecatii obiective a celui care raporteaza.

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2021, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro