www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Achizitie Directa - Dirigentie – Lucrări de restaurare, conservare la Biserica de Lemn Sf. Voievozi și Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț (Lista Monumentelor Istorice 2010, NT-II-m-B-10737, Poziția 504)

ID: 451
Data: 11-07-2023
Tip: Dirigentie

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții:  Lucrări de restaurare, conservare la Biserica de Lemn ”Sf. Voievozi” și ”Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț (Lista Monumentelor Istorice 2010, NT-II-m-B-10737, Poziția 504)

Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 24 luni, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor.

Oferta va fi intocmita conform cerintelor Caietului de Sarcini, Formularele 1-9 (anexate), precum si a urmatoarelor documente:

- Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei (in valabilitate).

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei.

 * In situatia in care exista firme subcontractate, acestea trebuie sa prezinte: Acordul de subcontractare, Formularele 2,3,4,6,7,8,9, Certificatul Constatator ONRC, precum si Certificatul de Atestare Fiscala Emis de ANAF.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pe toata durata contractului si pentru perioada de garantie a lucrarilor de personal de specialitate care detine autorizatie de diriginte de santier emisa de catre ISC in conformitate cu Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare, domeniul autorizat 1-consolidare si restaurare monumente istorice-toate categoriile de importanta, respectiv dirigentare lucrari, in domeniul restaurare arhitectura, atestat domeniul 1 – restaurare arhitectura, specializarea F – Dirigentare lucrari, 4 – specialitatea F, 5 – specializarea F, 8- specializarea F, 9 – specialitatea F, domeniul 8 subdomeniul 8.1,8.2  personal autorizat pentru urmatoarele domenii de activitate: instalatii sanitare, instalatii termice si electrice, ventilatii. Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. Facem mențiunea că, în conformitate cu prevederile art.24 din Legea 422/2001, dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii și Cultelor, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții.

Precizam ca valoarea estimată a serviciilor de dirigenție este de 100.000,00 lei (fară TVA).

Codul CPV 71356200 – 0  Servicii de asistență tehnică.

Achizitia se va finaliza printr-un contract de servicii, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut, conform criteriu de atribuire* mentionat in caietul de sarcini. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

*Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, potrivit caietului de sarcini ținând cont de faptul că: „o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat, atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.

Termenul de transmitere a ofertei este pana la data de 17.07.2023, ora 16:00.

Avand in vedere necesitatea achizitiei, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, pentru serviciile sus mentionate, la adresa de e-mail: dirigentie6@cni.ro.

Documente AchizitiePROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro