www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Achizitie Directa - Executie Lucrari - Servicii de proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Construire centru comunitar de asistenta sociala in Sighetu Silvaniei, comuna Chiesd, judetul Salaj”.

ID: 763
Data: 01-09-2023
Tip: Lucrari

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, achiziţia unui contract de prestarea de servicii de proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Construire centru comunitar de asistenta sociala in Sighetu Silvaniei, comuna Chiesd, judetul Salaj”.

 

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni alocate proiectarii, 12 luni alocate executiei si garantia de buna executie 36 luni.

 

Codul CPV: 45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice.

 

Ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare – Formularul 1;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formularul 2;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 - Formularul 3;

- Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – Formularul 4;

- Oferta financiară va conține: Formularul de ofertă și Anexa (Formular 5 și Anexa 1 și Anexa 2). Anexa 2 la formularul de ofertă reprezintă lista subcontractanților - dacă este cazul;

- Declarație calificare furnizori CNI SA – Formularul 6;

- Declarație de conformare Anti-Mită - Formularul 7;

- Declarație privind conflictul de interese, beneficiarul real și incidența art. 5K – Formularul 8;

- Declarație privind respectarea tuturor cerințelor Caietului de Sarcini pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii/lucrări – Formularul 9;

- Prezentarea certificatului de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

- Acorduri subcontractare, daca este cazul.

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de Sarcini.

 

Precizam ca valoarea estimată a contractului este de 812.604,62 lei fara TVA, din care:

 

- Capitolul 3 – Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) 33.943,75 lei.

- Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza 763.393,00 lei

                 4.1 – Constructii de Instalatii 740.893,00 lei;

                 4.2 – Montaj utilaj tehnologic 1.200,00 lei;

                 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 3.300,00 lei;

                 4.4 – Dotari 18.000,00 lei;

- Capitolul 5 – Alte cheltuieli 15.267,87 lei;

                 5.1 – Organizare de santier 15.267,87 lei;

                 5.1.1 – Lucrari de Constructii 11.450,90 lei;

                 5.1.2 – Cheltuieli Conexe 3.816,97 lei;

 

Achizitia se va finaliza printr-un contract de proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

 

Termenul de trasnmitere a ofertei este pana la data de: 11.09.2023, ora: 12:00.

 

 

Documentele tehnice se pot descarca din acest link: https://we.tl/t-WQNtRWhe1J

 

Avand in vedere necesitatea achizitiei, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, pentru lucrarile sus mentionate, la adresa de e-mail: dirigentie1@cni.ro.

 

Documente achizitiePROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro