www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Achiziție Directă - DIR Proiect pilot – Construire „Sală de sport școlară, Comuna Dorna Candrenilor, localitatea Dorna Candrenilor, județul Suceava” – combustibil solid.

ID: 799
Data: 11-09-2023
Tip: Dirigentie

Compania Națională de Investiții dorește să achiziționeze, prin achiziție directă, servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții: Proiect pilot – Construire „Sală de sport școlară, Comuna Dorna Candrenilor, localitatea Dorna Candrenilor, județul Suceava” – combustibil solid.

 

Codul CPV71356200 – 0  Servicii de asistență tehnică

 

Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrarilor de 13,5 luni, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor.

 

Oferta va fi întocmită conform cerințelor Caietului de Sarcini, Formularele 1-9 (anexate), precum și a următoarelor documente:

- Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

 * În situația în care există firme subcontractate, acestea trebuie să prezinte: Acord de subcontractare, Formularele 2,3,4,6,7,8,9, Certificatul Constatator ONRC, precum și Certificatul de Atestare Fiscală emis de ANAF.

 

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pe toata durata contractului si pentru perioada de garantie a lucrarilor de personal de specialitate care detine autorizatie de diriginte de santier emisa de catre ISC in conformitate cu Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare, categoria C, subdomeniul 2.2 si domeniul 8 subdomeniul 8.1 și 8.2 pentru realizarea de constructii noi, personal autorizat pentru urmatoarele domenii de activitate: civile, instalatii sanitare, instalatii termice si electrice, ventilatii.

 

Precizăm că valoarea estimată a serviciilor de dirigenție este de 91.539,98 lei (fără TVA).

 

Achiziția se va finaliza printr-un contract de servicii, încheiat cu ofertantul care oferă prețul cel mai scăzut, conform criteriu de atribuire menționat în caietul de sarcini. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

 

*Criteriu de atribuire – Prețul cel mai scăzut, potrivit caietului de sarcini ținând cont de faptul că: „o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.”

 

Termenul de transmitere a ofertei este până la data de 15.09.2023, ora 13:00.

 

Având în vedere necesitatea achiziției, vă rugam să ne transmiteți oferta dumneavoastră, pentru serviciile sus menționate, la adresa de e-mail: dirigentie2@cni.ro

 

Documente achizitiePROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro