www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Achizitie Directa - Executie Lucrari - servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare drum local în sat Holboca, comuna Holboca, județul Iași”

ID: 903
Data: 12-10-2023
Tip: Servicii Proiectare

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, achiziţia unui contract de prestarea de servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare drum local în sat Holboca, comuna Holboca, județul Iași”.

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna alocate proiectarii, 2 luni alocate executiei si garantia de buna executie 36 luni( categoria de importanta „C”).

Codul CPV: 45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice.

Ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare – Formularul 1;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formularul 2;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 - Formularul 3;

- Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – Formularul 4;

- Oferta financiară va conține: Formularul de ofertă și Anexa (Formular 5 și Anexa 1 și Anexa 2). Anexa 2 la formularul de ofertă reprezintă lista subcontractanților - dacă este cazul;

- Declarație calificare furnizori CNI SA – Formularul 6;

- Declarație de conformare Anti-Mită - Formularul 7;

- Declarație privind conflictul de interese, beneficiarul real și incidența art. 5K – Formularul 8;

- Declarație privind respectarea tuturor cerințelor Caietului de Sarcini pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii/lucrări – Formularul 9;

- Prezentarea certificatului de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

- Acorduri subcontractare, daca este cazul.

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de Sarcini:

- Propunerea Tehnica se va intocmi conform indicatiilor din Caietul de Sarcini de la pg. 14-18;

- Propunerea Financiara se va intocmi conform indicatiilor din Caietul de Sarcini de la pg.18-19.

Precizam ca valoarea estimată a contractului este de  389.000,23 lei fara TVA, din care:

- Capitolul 3 – Cheltuieli pentru  proiectare si asistenta tehnica (avize, acorduri, verificari proiect cf L10/1995, DTAC, PT,DE, DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie de lucrari , cartea tehnica, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp,  si proiect “as-built” 49.671,57 lei.

- Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza 334.313,95 lei

                 4.1 – Constructii de Instalatii 334.313,95 lei

- Capitolul 5 – Alte cheltuieli 5.014,71 lei;

                 5.1.1 – Lucrari de Constructii 3.343,14 lei;

                 5.1.2 – Cheltuieli Conexe 1.671,57 lei;

Achizitia se va finaliza printr-un contract de proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

Termenul de trasnmitere a ofertei este pana la data de: 19.10.2023, ora 14:00.

Documentele support se pot descarca de pe acest link: https://we.tl/t-GzOU86GNg4

Avand in vedere necesitatea achizitiei, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, pentru lucrarile sus mentionate, la adresa de e-mail: dirigentie3@cni.ro

Documente AchizitiePROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro