www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

7 noi obiective de investiții realizate

Una dintre lucrările recepționate și predate beneficiarului, în valoare de 2.190.599 lei cu TVA, a vizat restaurarea și consolidarea Turnului Clopotniță la Mănăstirea Dragomirna din satul Dragomirna, comuna Mitocul Dragomirnei, județul Suceava.

Mănăstirea Dragomirna, una dintre cele mai importante realizări ale arhitecturii medievale din Moldova, construită la începutul sec. al XVII-lea, este înscrisă în lista monumentelor istorice din România ca ansamblu (sec XVII-XIX), la fel ca și Paraclisul Sf. Nicolae (sec. XVII) aflat în turnul clopotniţă.

Turnul clopotniţă are parter şi două etaje, la primul etaj aflându-se Paraclisul Sf. Nicolae, iar la etajul al doilea clopotniţa spaţioasă, care adăpostește un eşafodaj din lemn de stejar care susţine 5 clopote. Clopotul mare (de 1.100 kg) a fost realizat la Moscova cu îngrijirea preacuviosului părinte Paisie Velicicovschi şi a fost dăruit de Petru Rumianţov mareşal al Rusiei din partea armatei căzăceşti în anul 1767, drept semn de căinţă pentru jefuirea mănăstirii.

Prin intermediul programului derulat de CNI, s-au realizat lucrările necesare în vederea asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, dintre care amintim consolidarea elementelor de structură, refacerea podului din lemn de stejar de la intrarea în complexul mănăstirii, restaurarea porții de la intrare și a celor 3 uși de acces, restaurarea elementelor sculptate în piatră care decorează portalul de la intrare, înlocuirea pietrelor desprinse sau crăpate de pe suprafața zidăriei de piatră sau înlocuirea treptelor de piatră ale turnului care prezintă degradări și spărturi. Totodată, s-au realizat lucrări de restaurare ale Paraclisului Sfântului Nicolae (pereți și catapeteasmă), lucrări de reparații la eșafodajul de lemn pentru susținerea clopotelor, precum și lucrări de completări şi reparaţii ale instalaţiei electrice.

Prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, au fost recepționate și predate autorităților publice locale, încă 6 așezăminte culturale în localitățile Cândești (jud. Botoșani), Brezoaele (jud. Dâmbovița), Tătărani (jud. Dâmbovița), Hangu (jud. Neamț), Hânțești (jud. Suceava) și Mălini (jud. Suceava).

Obiectivele reabilitate și modernizate în urma solicitărilor venite din partea beneficiarilor reprezentau clădiri construite în perioada 1960 – 1970 și prezentau urme vizibile de degradare. Prin intermediul subprogramului Așezăminte culturale din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, au fost efectuate lucrări de consolidare a acestora, de termoizolare, înlocuire a tâmplăriei, reabilitare a instalațiilor electrice, termice și sanitare, precum și dotarea cu aparatură multimedia și mobilier astfel încât să permită derularea activităților culturale la nivelul rural într-un mediu corespunzător. În urma reabilitării și modernizării, așezămintele culturale dețin atât săli de spectacole cu o capacitate care variază între 110 și 250 de locuri, cât și spații administrative sau spații în care va fi organizată biblioteca comunală.

Prin realizarea acestor obiective de investiții, se vizează punerea în valoare a patrimoniului cultural, arhitectural și istoric al zonei rurale, în vederea unei dezvoltării durabile, dezvoltarea activităților culturale în corelare cu programele de dezvoltare rurală și creșterea participării locuitorilor (copii, tineri, adulți, vârstnici) din mediul rural la activități culturale.

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social este reglementat de Ordonanța 25/2011 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A., cu modificările și completările ulterioare, și permite finanțarea de obiective de investiții prin 10 subprograme, precum și a altor tipuri de obiective care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Finanțarea acestora se realizează în corelare cu alocațiile bugetare, respectiv creditele bugetare sau de angajament disponibile prin bugetul MDRAP pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de CNI în conformitate cu prevederile OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare.


PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro