www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

MDRAP, prin CNI, va reabilita sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

În cadrul ședinței de Guvern din 12 iulie, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea termică și modernizarea corpului C1 al sediului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din str. Dumitrache Banu nr. 46, sector 2, București.
Valoarea estimată a investiției este de 51,02 milioane de lei, iar finanțarea va fi asigurată, în condițiile legii, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (prin Compania Națională de Investiții, în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social) și Ministerul Afacerilor Interne (prin IGSU), din fonduri alocate anual cu această destinație, conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2018.
Clădirea IGSU a fost construită în anul 1968, cu regim de înălțime de S+P+7E+etaj parțial, accesul în clădire realizându-se prin corpul C. Clădirea este încadrată în clasa de risc seismic II, iar lucrările care vor fi realizate vizează sporirea rezistenței, rigidității și ductilității elementelor structurale, rezultând o asigurare corespunzătoare la acțiunile seismice. În urma finalizării raportului de expertiză tehnică și a studiului de prefezabilitate, s-a optat pentru realizarea consolidării și modernizării Corpului C, în detrimentul demolării și reconstruirii.
Astfel, principalele lucrări vizează, în principal: consolidarea structurii fundațiilor, suprabetonări armate pentru sporirea rigidității planșeelor, consolidarea scărilor, refacerea hidroizolațiilor, detaliilor arhitecturale şi a instalațiilor, precum şi termoizolarea clădirii.
În urma emiterii Hotărârii de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, va putea fi demarată, în perioada următoare, procedura de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

* * *

Prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se realizează obiective de investiții cuprinse în zece subprograme, care vizează construirea, reabilitarea sau modernizarea de: săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, patinoare artificiale, așezăminte culturale, instituții de învățământ superior de stat, săli de cinematograf, lucrări în primă urgență, unități sanitare în mediul urban, blocuri în zone defavorizate.
Tot în cadrul acestui program, se realizează și alte tipuri de obiective de investiții, aprobate individual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, precum piețe agroalimentare, centre sociale, centre multifuncționale etc., dar și obiective cuprinse în Memorandumul privind infrastructura justiției (reabilitări, consolidări, modernizări de sedii de tribunale, curți de apel sau parchete).


PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro