www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Proiecte Tip

Pentru construire “Sala de sport cu tribuna de 102 locuri” – VARIANTA CENTRALA GAZ trebuie asigurate următoarele:

1. Caracteristici teren:

 • Suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție este de 2500 mp, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității.
 • Forma terenului va fi relativ dreptunghiulară și va permite înscrierea unui dreptunghi cu laturile de 36,00 x 29,50 m. Nu se admit terenuri cu declivitate mai mare de 1% longitudinal, respectiv 2% transversal.
 • Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare, terenuri care au fost folosite pentru depozitarea deșeurilor.
 • Se va avea în vedere ca între construcția sălii și construcțiile vecine să existe o distanță minimă de 10 m pentru a se asigura distanța de protecție, din punct de vedere PSI.
 • Se vor asigura: accesul dintr-o stradă principală; deschiderea la stradă minim 15 m; înscrierea în planul de dezvoltare urbanistic zonal.
 • Se vor asigura condiții de acces autospecialelor la minim 2 fațade.

 2. Studii si avize necesare:

 •  Studiul Geotehnic (minim 3 foraje)  – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
  • natura terenului de fundare;
  • adâncimea de fundare;
  • presiunea admisibilă;
  • nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
  • soluții de fundare.
 • Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef.
 • Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii / telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificat de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice.
 • Comunicarea tipului de combustibil care va fi folosit.

3. Cerințe din punct de vedere al utilităților:

 • Alimentarea cu energie electrică – Putere instalată Pi = 132kW; Putere cerută Pc = 61kW;
 • Canalizare menajeră – Qzi max. = 8.4 mc/zi; Qh max. = 0,98 mc/h;
 • Alimentare apă – Qzi max. = 8.4 mc/zi; Qh max. = 0,98 mc/h;
 • Se vor căuta amplasamente cu posibilitate de racordare la rețeaua stradală de stingere a incendiilor – branșamentul trebuie să asigure un debit 10l/s și presiunea de 0.7 bari (dacă acestea nu sunt asigurate clădirea va dispune și de stație de pompare).

 4. Caracteristici construcție propusă:

 •  Destinația construcției: SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, având următoarele funcțiuni:
  • Principale – sală de sport;
  • Secundare – vestiare schimb;
  • Conexe – circulații, grupuri sanitare, spații tehnice;
 • Dimensiunile maxime la teren: 29.2 m x 35.8 m (proiecția tuturor elementelor);
 • Regim de înălțime:P+1;
 • H max cornișă= 10 m (măsurată de la cota terenului amenajat);
 • Suprafața construită   – 1030mp;
 • Suprafața desfășurată -1270 mp;
 • POT maxim = 50 % sau conform reglementarilor urbanistice locale;
 • CUT maxim = 0.5 sau conform reglementarilor urbanistice locale;
 • Categoria de importanță a construcției:C-normală,  aprobat prin H.G. 766-1997.
 • Clasa de importanță a construcției:II,  conform P 100-2013.
 • Gradul de rezistenta la incendiu:II.
 • Tipul clădirii: civilă obişnuită.

 

Pentru construire “Sală de sport cu tribună de 102 locuri”– VARIANTA CENTRALA LEMN trebuie asigurate următoarele:

 1. Caracteristici teren:

 • Suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție este de 2500 mp, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității.
 • Forma terenului va fi relativ dreptunghiulară și va permite înscrierea unui dreptunghi cu laturile de 36,00 x 40 m sau 47,00 x 29 m. Nu se admit terenuri cu declivitate mai mare de 1% longitudinal, respectiv 2% transversal.
 • Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare, terenuri care au fost folosite pentru depozitarea deșeurilor.
 • Se va avea în vedere ca între construcția sălii și construcțiile vecine să existe o distanță minimă de 10 m pentru a se asigura distanța de protecție, din punct de vedere PSI.
 • Se vor asigura: accesul dintr-o stradă principală; deschiderea la stradă minim 15 m; înscrierea în planul de dezvoltare urbanistic zonal.
 • Se vor asigura condiții de acces autospecialelor la minim 2 fațade.

 2. Studii si avize necesare:

 • Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
  • natura terenului de fundare;
  • adâncimea de fundare;
  • presiunea admisibilă;
  • nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
  • soluții de fundare.
 • Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef;
 • Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii / telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificatului de urbanism, acordului de mediu, avizului Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice si alte avize şi acorduri de principiu specifice;
 • Comunicarea tipului de combustibil care va fi folosit.

 3. Cerințe din punct de vedere al utilităților:

 • Alimentarea cu energie electrică – Putere instalată Pi = 132kW; Putere cerută Pc = 61kW;
 • Canalizare menajeră – Qzi max. = 8.4 mc/zi; Qh max. = 0,98 mc/h;
 • Alimentare apă – Qzi max. = 8.4 mc/zi Qh max. = 0,98 mc/h;
 • Se vor căuta amplasamente cu posibilitate de racordare la rețeaua stradală de stingere a incendiilor – branșamentul trebuie să asigure un debit 10l/s și presiunea de 0.7bari (dacă acestea nu sunt asigurate clădirea va dispune și de stație de pompare).

 4. Caracteristici construcție propusă:

 •  Obiectul 1:
  • Funcțiunea: SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, având următoarele funcțiuni:
   • Principale – sport, sală handbal cu tribună de 100 locuri;
   • Secundare – vestiare schimb;
   • Conexe – circulații, grupuri sanitare, spații tehnice;
  • Dimensiunile maxime la teren: 29.2 X 35.8 m;
  • Regim de înălțime: P+1;
  • H max cornișă – 10 m;
  • Suprafață construită Sc = 1030 mp;
  • Suprafață desfășurată Sd = 1270 mp;
 • Obiectul 2 (anexă): CENTRALĂ TERMICĂ
  • Dimensiunile maxime la teren: 5 X 9.6 m;
  • Regim de înălțime: P;
  • H max cornișă – 3.4 m;
  • Suprafața construită Sc = 48 mp;
  • Suprafața desfășurată Sd = 48 mp;
 • POT max (conform regulament general de urbanism) = 50 %;
 • CUT max (conform regulament general de urbanism)= 0.5;
 • Categoria de importanță a construcției: C-normală;
 • Clasa de importanță a construcției: II
 • Tipul clădirii: civilă  obişnuită.

 

Pentru construire “Sală de educație fizică școlară” trebuie asigurate următoarele:

  1. Caracteristici teren:

 • Suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție este de 900 mp, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității.
 • Forma terenului va fi relativ dreptunghiulară și va permite înscrierea unui dreptunghi cu laturile de 37,00 x 23,00 m. Nu se admit terenuri cu declivitate mai mare de 1% longitudinal, respectiv 2% transversal.
 • Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare, terenuri care au fost folosite pentru depozitarea deșeurilor.
 • Se va avea în vedere ca între construcția sălii și construcțiile vecine să existe o distanță minimă de 10 m pentru a se asigura distanța de protecție, din punct de vedere PSI.
 • Se vor asigura: accesul dintr-o stradă principală; deschiderea la stradă minim 15 m; înscrierea în planul de dezvoltare urbanistic zonal.
 • Se vor asigura condiții de acces autospecialelor la minim 2 fațade.

 2. Studii si avize necesare:

 •  Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
  • natura terenului de fundare;
  • adâncimea de fundare;
  • presiunea admisibilă;
  • nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
  • soluții de fundare.
 • Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef.
 • Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii / telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificat de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice.

 3. Cerinte din punct de vedere al utilităților:

 • Alimentarea cu energie electrică – Putere instalată Pi = 32.5kW, Putere absorbită Pa = 25kW;
 • Canalizare menajeră – Qzi max. = 2.7 mc/zi   Qh max. = 0,63 mc/h;
 • Alimentare apă – Qzi max. = 2.70 mc/zi Qh max. = 0,63 mc/h;

 4. Caracteristici construcție propusă:

 •  Destinația construcției: SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ, având următoarele funcțiuni:
  • Principale – sală sport;
  • Secundare – vestiare schimb;
  • Conexe – circulații, grupuri sanitare, spații tehnice.
 • Dimensiunile maxime ale construcției: 28.8 m x 18.8 m (proiecția tuturor elementelor);
 • Regim de înălțime: P (cu supantă);
 • H max cornișă = 4.90 m (măsurată de la cota terenului amenajat);
 • H max coamă  = 6.40 m (măsurată de la cota terenului amenajat);
 • Suprafața construită– 388 mp;
 • Suprafața desfășurată - 415 mp;
 • POT maxim = 50 % sau conform reglementărilor urbanistice locale;
 • CUT maxim = 0.5 sau conform reglementărilor urbanistice locale;
 • Categoria de importanță a construcției:C-normală,  aprobat prin H.G. 766-1997;
 • Clasa de importanță a construcției: III,  conform P 100-2013;
 • Gradul de rezistență la incendiu: II;
 • Tipul clădirii: civilă obişnuită.

 

 Pentru construire “SALĂ DE SPORT CU TRIBUNA DE 180 LOCURI” trebuie să asigurați următoarele:

 1. Caracteristici teren:

 • Suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție este de 3300 mp, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație si extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității.
 • Forma terenului va fi relativ dreptunghiulară și va permite înscrierea unui dreptunghi cu laturile de 55,00 x 43,00 m. Nu se admit terenuri cu declivitate mai mare de 1% longitudinal, respectiv 2% transversal.
 • Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare, terenuri care au fost folosite pentru depozitarea deșeurilor.
 • Se va avea în vedere ca între construcția propusă și construcțiile vecine să existe o distanță minimă de 10 m pentru a se asigura distanța de protecție, din punct de vedere PSI.
 • Se vor asigura: accesul dintr-o strada principală; deschiderea la stradă minim 50 m; înscrierea în planul de dezvoltare urbanistic zonal.
 • Se vor asigura condiții de acces a autospecialelor la minim 2 fațade.

 2. Studii si avize necesare:

 •  Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
  • natura terenului de fundare;
  • adâncimea de fundare;
  • presiunea admisibilă;
  • nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
  • soluții de fundare
 • Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare in zonă), semnate de arhitectul sef.
 • Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii / telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificat de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice.

 3. Cerințe din punct de vedere al utilităților:

 • Alimentarea cu energie electrică – Putere instalată Pi = 132kW, Putere absorbită Pa = 61kW; Curentul de calcul Ic=113A; Tensiunea de utilizare 3X400/230V, 50 Hz;
 • Canalizare menajeră – Debit mediu zilnic maxim Quz ZI MED = 2,58mc/zi; Debit maxim zilnic Quz ZI MAX = 3,10mc/zi; Debit maxim orar Quz ORAR MAX = 0,36mc/h;
 • Alimentare apă – Consum mediu zilnic QZI MED = 2,58mc/zi; Consum maxim zilnic QZI MAX = 3,10mc/zi; Consum maxim orar QORAR MAX = 0,36mc/h;
 • Gaz metan – consum orar = 18.5 mc/h, 2 cazane murale Qcazan = 72.6Kw;
 • Se vor căuta amplasamente cu posibilitate de racordare la rețeaua stradală de stingere a incendiilor – branșamentul trebuie să asigure un debit 10l/s.

 4. Caracteristici construcție propusă:

 •  Destinația construcției: SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ DE 180 LOCURI, având următoarele funcțiuni:
  • Principale – sport, sală handbal cu tribună de 180 locuri;
  • Secundare – vestiare schimb;
  • Conexe – circulații, grupuri sanitare, spații tehnice.
 • Dimensiunile maxime la teren: 44.8 m X 33.4 m;
 • Regim de înălțime: P+1;
 • H max = 10.45 m (măsurată de la cota terenului amenajat);
 • Suprafața construită    –  1445 mp;
 • Suprafața desfășurată  -  1750 mp;
 • POT maxim = 50 % sau conform reglementarilor urbanistice locale;
 • CUT maxim = 1 sau conform reglementarilor urbanistice locale;
 • Categoria de importanță a construcției:C-normală,  aprobat prin H.G. 766-1997;
 • Clasa de importanță a construcției:II, conform P 100-2013;
 • Gradul de rezistență la incendiu:II;
 • Tipul clădirii: civilă obişnuită.

 

 

Pentru construire “BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT” trebuie asigurate următoarele:

1. Caracteristici teren:

 • Suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție este de 3000 mp, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității.
 • Forma terenului va fi relativ dreptunghiulară și va permite înscrierea unui dreptunghi cu laturile de 50,00 x 30,00 m. Nu se admit terenuri cu declivitate mai mare de 1% longitudinal, respectiv 2% transversal.
 • Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare, terenuri care au fost folosite pentru depozitarea deșeurilor.
 • Se va avea în vedere ca între construcția bazinului și construcțiile vecine să existe o distanță minimă de 10 m pentru a se asigura distanța de protecție, din punct de vedere PSI.
 • Se vor asigura: accesul dintr-o stradă principală; deschiderea la stradă - minim 50 m; înscrierea în planul de dezvoltare urbanistic zonal.
 • Se vor asigura condiții de acces autospecialelor la minim 2 fațade.

 2. Studii si avize necesare:

 • Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
  • natura terenului de fundare;
  • adâncimea de fundare;
  • presiunea admisibilă;
  • nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
  • soluții de fundare.
 • Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef.
 • Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii / telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificatului de urbanism, acordului de mediu, avizului Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice.

 3. Cerințe din punct de vedere al utilităților:

 • Alimentarea cu energie electrică – Putere instalată Pi = 217kW, Putere absorbită Pa = 114kW; Curentul de calcul Ic=205A; Tensiunea de utilizare 3X400/230V, 50 Hz;
 • Canalizare menajeră – Debit mediu zilnic maxim Quz ZI MED = 3,25mc/zi; Debit maxim zilnic Quz ZI MAX = 3,90mc/zi; Debit maxim orar Quz ORAR MAX = 0,46mc/h;
 • Alimentare apă – Consum mediu zilnic QZI MED = 3,25mc/zi; Consum maxim zilnic QZI MAX = 3,90mc/zi; Consum maxim orar QORAR MAX = 0,46mc/h;
 • Gaz metan – consum orar = 44mc/h, 4 cazane murale Qcazan = 95Kw;
 • Se vor căuta amplasamente cu posibilitate de racordare la rețeaua stradală de stingere a incendiilor – branșamentul trebuie să asigure un debit 10l/s.

4. Caracteristici construcție propusă:

 •  Destinația construcției: BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT, având funcțiuni:
  • Principale – sport, bazin de inot;
  • Secundare – vestiare schimb;
  • Conexe – circulații, grupuri sanitare, spații tehnice.
 • Dimensiunile maxime la teren -  46.0 m x 22.0 m (proiecția tuturor elementelor);
 • Regim de înălțime - P+1;
 • H max cornișă = 9.25 m   (măsurată de la cota terenului amenajat);
 • H max coamă  = 12.30 m (măsurată de la cota terenului amenajat);
 • Suprafața construită   – 840 mp;
 • Suprafața desfășurată - 1391 mp;
 • POT maxim = 35 % sau conform reglementărilor urbanistice locale;
 • CUT maxim = 0.65 sauconform reglementărilor urbanistice locale;
 • Categoria de importanță a construcției:C-normală,  aprobat prin H.G. 766-1997;
 • Clasa de importanță a construcției: III, conform P 100-2013;
 • Gradul de rezistență la incendiu:II.
 • Tipul clădirii: civilă obişnuită.

 

Pentru construire “CENTRU CULTURAL”proiect tip trebuie asigurate următoarele:

 1. Caracteristici teren:

 • Suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție, este de 3800 mp (deschidere la stradă de 75 m), pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității.
 • Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare, terenuri care au fost folosite pentru depozitarea deșeurilor.

 2. Studii și avize necesare:

 •  Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
  • natura terenului de fundare;
  • adâncimea de fundare;
  • presiunea admisibilă;
  • nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
  • soluții de fundare
 • Studiul Topografic – va conține memoriul tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001  și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef.
 • Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii / telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificatului de urbanism, acordului de mediu, avizului Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize şi acorduri de principiu specifice.

 3. Caracteristici construcție propusă:

 • S min teren = 3800mp – deschidere la stradă de 75 m;
 • S construită propusă = 1157 mp;
 • S construită desfășurată = 1910 mp;
 • V construcție = 8500 mp;
 • S utilă = 1650 mp;
 • POT max = 30%;
 • CUT max = 0,50 m;
 • Regim de înălțime P+1, cu H la cornișă 10,35 m, cu accent vertical, turn P+3, H max 17,60m – 64mp , 5,5% din suprafața construită;
 • H max. la cornișă  - 4,70 m (turn 15,55 m);
 • Înălțime la coamă - 10,35 m (accent vertical – turn 17,60 m);
 • Grad III de rezistență la foc conform P118/2 din 2013;
 • Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ;
 • Clasa de importanță a construcției: II - conform P 100-1/2013.

  

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2019, Compania Nationala de Investitii