www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Anunț de consultarea pieței

Obiect consultare

Echipamentele speciale pentru obiectivul de investitii „Constructie si dotari Centru pentru Optica de Mare Putere, str. Reactorului, nr. 30, orasul Magurele, judetul Ilfov”

Descriere

Compania Nationala de Investitii - „C.N.I.” S.A., prin ordonatorul principal de credite - MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI, finanteaza prin „Programul National de Constructii de Interes Public sau Social”, subprogram „Alte obiective de interes public sau social in domeniul constructiilor”, obiectivul de investitii „Constructie si dotari Centru pentru Optica de Mare Putere, str. Reactorului, nr. 30, orasul Magurele, judetul Ilfov”.

Finantarea se va realiza in conditiile legii de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, din fonduri alocate anual din Bugetul de Stat si de catre Beneficiarul Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara – „Horia Hulubei”, din bugetul propriu, respectiv alte surse legal constituite.

Cladirea reprezinta o extindere in cadrul Infrastructurii de cercetare Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) din Magurele.  Centrul va fi dotat cu tehnologia si echipamentele necesare realizarea activitatilor de fabricare si/sau reparare a componentelor optice de mare putere care sunt utilizate la Infrastructura de Cercetare ELI-NP sau la alte centre de laseri de mare putere din Romania si din lume.

Oportunitatea investitiei are la baza semnarea de catre IFIN-HH/ELI-NP,  OKAMOTO OPTICS si de OSAKA UNIVERSITY, Institute of Laser Engineering a memorandumului “Memorandum of Understanding on the implementation of the Centre for High Power Optics between „Horia Hulubei” National Institute of Physics and Nuclear Engineering – Extreme  light Infrastructure – Nuclear Physucs, Romania and Osaka University – Institute of Laser Engineering prin care partile doresc sa formeze un „consortiu” de forma juridica si au dreptul sa determine detaliile necesare infiintarii Centrului pentru Optica de Inalta Putere – COMP.

Memorandumul stabileste bazele acordului ce are ca rezultat colaborarea comerciala si de cercetare intre partea romana reprezentata de IFIN-HH, ELI-NP si partea japoneza, respectiv Universitatea Osaka, ILE si Okamoto Optics.

Obiectivul memorandumului a decurs din necesitatea partilor de a ajunge la o forma de colaborare in domeniul productiei de oglinzi si optice necesare in aplicatiile laser pentru infiintarea in comun a unui „Centru pentru Optica de Inalta Putere” ce a stabilit printre altele urmatoarele:

  • determinarea tehnologiei alese de parti, a tipului de servicii si produse pe care intreprinderea/parteneriatul le va furniza pentru dimensionarea investitiei initiale.
  • analiza tehnologiilor disponibile pentru echipamentele COMP si alegerea celei mai potrivite tehnologii.
  • crearea listei de echipamente necesare si specificatiile acestora pentru echipamentele COMP pentru a incepe functionarea acestuia in cel mai scurt timp posibil de la finalizare.

In vederea indeplinirii scopului pentru care urmeaza a se infiinta COMP (Centru de Optica de Mare Putere) este necesar atat realizarea constructiei cladirii cat si echiparea acesteia cu sistemele tehnologice.

Aspecte supuse consultarii

  • identificarea unui termen de livrare realist a echipamentelor speciale pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari ce urmeaza a fi organizata;
  • identificarea furnizorilor echipamentelor speciale, a specificatiilor tehnice si a posibilitatii indeplinirii acestora de catre operatorii economici.

 

Modalitate desfasurare

Pana la data de 16.11.2023, inclusiv, operatorii economici interesati pot trimite propunerile (de ex. opinii, sugestii sau recomandari) cu privire la aspectele supuse consultarii, precum si exprimarea intentiei respectivului operator economic de a participa la procesul de consultare, inclusiv la intalnirile individuale pe care le va organiza autoritatea contractanta. Acestea vor fi transmise la adresele de e-mail daniel.popescu@cni.ro si andrei.camen@cni.ro;

Pt. info suplimentare se pot consulta următoarele documente:


Publicat 07.11.2023

 PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro