www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Au fost reavizați indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Spitalului Orășenesc Segarcea

Proiect

Guvernul României a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru ”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spital Orășenesc Segarcea, jud. Dolj”, în şedinţa de astăzi, 9 iulie a.c.

Durata estimativă pentru realizarea proiectului este de 28 de luni (4 luni etapa de proiectare și 24 de luni cea de execuție). Lucrările vor fi realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), iar valoarea totală estimată a investiţiei este de 48.875.463,48 lei (cu TVA).

Documentația avizată iniţial în anul 2018 a necesitat modificări în vederea reevaluării valorice datorate schimbărilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie în perioada 2018 – 2019, precum și a abrogării OUG 85/2018 și HG 363/2010 privind standardele de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice.

De asemenea, reavizarea indicatorilor tehnico-economici a fost justificată și de anularea pe motiv de neprezentare a ofertanților în cadrul celor 2 proceduri de achiziție publică organizate în 2018 la nivelul Companiei Naționale de Investiții.

Pe perioada derulării acestor proceduri de achiziție publică au fost transmise mai multe solicitări de clarificări din partea potențialilor ofertanți care precizau că bugetul estimat este insuficient pentru realizarea lucrărilor propuse. Astfel, valoarea de investiție a fost modificată de la 26.63.558 lei la 40.875.463,48 lei. Soluția tehnică propusă prin documentația avizată anterior nu s-a modificat în urma reavizării indicatorilor tehnico-economici.

Lucrările ce vor fi finanțate de MDRAP prin CNI constau în:

  • reabilitarea corpului ambulatoriu (afectat de incendiu în luna ianuarie 2015);
  • reabilitarea și extinderea corpului pediatrie;
  • modernizarea corpului bloc alimentar și spălătorie;
  • reabilitarea și extinderea corpului spitalului.

De asemenea, în urma finalizării lucrărilor se va respecta norma privind asigurarea unui minim de 7 mp/ pat în secțiile care nu îndeplinesc această cerință. Numărul total de paturi ale spitalului va fi de 101. Totodată vor fi asigurate și mobilier și dotări specifice secțiilor spitalului.


Prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se realizează obiective de investiții cuprinse în zece subprograme, care vizează construirea, reabilitarea sau modernizarea de: săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, patinoare artificiale, așezăminte culturale, instituții de învățământ superior de stat, săli de cinematograf, lucrări în primă urgență, unități sanitare în mediul urban, blocuri în zone defavorizate.

Tot în cadrul acestui program, se realizează și alte tipuri de obiective de investiții, aprobate individual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, precum piețe agroalimentare, centre sociale, centre multifuncționale etc., dar și obiective cuprinse în Memorandumul privind infrastructura justiției (reabilitări, consolidări, modernizări de sedii de tribunale, curți de apel sau parchete).PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro